תקנון

מטייל/ת יקר/ה

ברוכים הבאים לאתר הטיולים : "מטיילים עם יוסי".

לפניך פרטים אשר חשוב לנו ליידע אותך לגביהם מהתנאים הכללים של החברה.

כללי

בעת כניסתך לאתר ו/או בהצטרפותך לרשימות התפוצה ו/או בהצטרפותך לטיול ו/או לאירוע הנך מאשר/ת בזאת את הסכמתך והתחייבותך המלאה והמפורשת לכל תנאי ההשתתפות בטיולים, תנאי השימוש באתר ולכל התנאים הכללים של החברה.
אנו ממליצים לך המטייל/ת לקרוא בקפידה את התנאים והנהלים המובאים כאן לידיעתך, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות שלך עם חברת "מטיילים עם יוסי".

שימוש וזכויות באתר

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS- IS) לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
התכנים התמונות הצילומים, הסרטונים וכל מידע מכל סוג שהוא באתר, נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

הרשמה

ההרשמה לטיולים מתאפשרת בכמה אופנים , ולכולן "מדיניות הביטולים" תקפה .

 •  תשלום באמצעות כרטיס אשראי (טלפונית או ישירות באתר)
 •  תשלום באמצעות העברה בנקאית .
 •  תשלום במזומן – תשלום ביום הטיול יתאפשר בכפוף למתן פרטי אשראי לביטחון .
 •  בהרשמתכם הנכם משאירים פרטי כרטיס אשראי לביטחון , ומאשרים שימוש בו במידה ולא הושלם התשלום הסופי כפי שתואר   בתנאי ההרשמה והביטול.

מדיניות ביטולים והחזר תשלום

 דמי ביטול טיול חד יומי 

 •   ביטול עד לשבוע ימים ממועד הטיול יזכה בהחזר מלא ובהפחתה של 30 ₪
 •   ביטול עד לארבעה ימים ממועד הטיול יחויב המטייל/ת בתשלום של 50% ממחיר הטיול.
 •   ביטול משלושה ימים ועד  למועד הטיול – לא יזכה להחזר – ויוחייב במלוא מחיר הטיול
  דמי ביטול טיולים "מיוחדים" (סופש"ים נופשונים,טיולי חו"ל )
  טיולים הארוכים מיום אחד – "טיולים מיוחדים " סופי שבוע , נופשונים טיולי חו"ל או כל טיול שאינו "חד יומי" או שהוגדר כ"טיול מיוחד" מדיניות ותנאי הביטול יהיו כפי שיופיעו בדף הטיול   עצמו.
  בטיולי חו"ל – מחיר וימי הטיול  עלולים להשתנות בהתאם לנסיבות שאינן תלויות עמנו וכן בכפוף לשינוי במחירי הטיסות והמלונות.
  שינוי במחיר הטיול ב- עד כ- 5% ממחיר הטיול הכללי – (כולל טיסה) 
  כמו כן שינוי מועד הטיול בעד – הקדמה או דחייה של יומיים – אינה מהווה סיבה לביטול
  וכל זאת בהתניה שחברת הטיולים התריעה על כך בהודעה שתישלח לנרשמים בזמן שלא יפחת מ-  120 יום לפני המועד החדש.
  כל ביטול שאינו במסגרת התנאים שנקבעו בתקנון החברה יהיו כפופים למדיניות הביטולים כפי המפורסת בדף הטיול 

הצהרת בריאות

כל מטייל או מטיילת בהרשמתכם לטיול הנכם מצהירים בזאת כי מצב בריאותכם תקין וכושרכם הפיזי והגופני מתאים לאופיו של הטיול כפי שתואר בדף הטיול.

ביטוחים

הביטוח הקיים הנו אך ורק במסגרת הביטוחית של מורי הדרך ואינו כולל ביטוח תאונות אישיות .
כל מטייל/ת יישא באחריות הביטוחית שלו במסגרת הקופה בה הוא מבוטח .
במקרה של פציעה/ פגיעה /תאונה /כל הוצאות הטיפול והפינוי יחולו על המטייל/ת ועל הקופה בה בוא מבוטח-ובלבד  .
הערה: הביטוח לא יחול על מטייל שאינו נשמע להוראות המדריך / מנהל ופועל בניגוד להוראות הבטיחות.

הוראות בטיחות

 • יש להישמע למדריך /אחראי הטיול ,לקיים את הוראות הבטיחות ולנהוג לפיהם.
 • חל איסור חמור מוחלט לעקוף את מדריך/ מוביל הטיול.
 • חל איסור מוחלט להישאר מאחורי מאסף הטיול .
 • חובה ללכת אך ורק בתוואי הדרך המסומנים בלבד.

שינוי תוואי המסלול

המדריך / אחראי הטיול בסמכותם יהיו רשאים בכל זמן נתון להחליט ולשנות את תוואי המסלול לבטל את חלקו, לקצר או להאריך בהתאם לתנאים שנוצרו בשטח וזאת מבלי שתהווה עילה או סיבה לפיצוי כלשהוא.

ציוד חובה

בגד נוח , תיק גב לטיולים ,כובע , נעלי הליכה גבוהות וסגורות, מים (מינימום 3 ליטר למטייל/ת) , פנס , טלפון סלולארי,

הערות ודגשים

 • קיום הטיולים מותנה במינימום משתתפים ובמזג אוויר מתאים.
 • חובה להגיע לתחנות האיסוף בשעות שנקבעו.
 •  יש להקדים ב – 5 דקות לפחות -האוטובוס אינו ממתין למאחרים
 • אי הצטרפות לטיול כתוצאה מאיחור אינה מזכה את המאחר בהחזר כספי כלשהו וחלה עליו חובת תשלום מלאה כפי המופיע בסעיף "מדיניות ותנאי ביטול"
 • אין לפגוע בחי, בצומח ובדומם, בכל מקום בטבע .
 • קטיף פרחים, ובעיקר פרחים מוגנים ונדירים, אסור בהחלט.
 • אין לקחת בעלי חיים מכל סוג שהוא ואין לאסוף מאובנים.
 • לאחר שפתחתם שער של גדר בקר דאגו להחזיר אותו למקומו.
 • שמרו על עתיקות והקפידו על כללי ההתנהגות .
 •  יש לנהוג בכבוד האחד כלפי משנהו .

צאו לטייל ..!!

תודה שבחרתם- "מטיילים עם יוסי"

שתף ב:

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב skype
Skype